logo

Cenník mesačných a vstupných poplatkov za stráženie objektov
pripojených na pult centralizovanej ochrany SBS SPOMA s.r.o. Martin
( pre oblasť Martin, Vrútky, Priekopa, Košťany n/T - platný pre rok 2021 )

Poplatky budú fakturované firmou SPOMA s.r.o.
(platiteľ DPH),
po uzavretí ZOD za stráženie objektu.

Túto zmluvu sprostredkujeme.
mesačné poplatky (bez DPH)
za stráženie objektu - po napojení objektu na PCO 
1. Byty
13,- €
2. Rodinné domy
20,- €
3. Obchody, firmy: malé (kancelárie, stánky) 33,- €
3. predajne textil, obchodné firmy 40-46,- €
3. predajne alkohol, cigarety, elektronika 55-60,- €
3. samoobsluhy, veľké predajne 60-80,- €
4 . Obchodné domy, sklady, veľkosklady, veľké podniky, veľké admin. subjekty 100-200,- €
5. Čerpacie stanice PHM, herne, zlatníctva 50-80,- €
6. Elektrická požiarna signalizácia 50-80,- €
7. Príplatok za inú oblasť 10-20,- €
vstupný poplatok 33,- € (bez DPH)
za pripojenie na  PCO a naprogramovanie prenosového zariadenia (PZ) na strane pultu
Vstupný poplatok nezahŕňa cenu PZ, ani jeho montáž.
(tieto bude fakturovať naša firma)


Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk