logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém Paradox
ústredne       klávesnice      snímače       bezdrôtové prvky     ostatné príslušenstvo

Ústredne Paradox

slučkové ústredne
bezdrôtové ústredne
zbernicové ústredne
 • Digiplex   EVO 192

Digiplex EVO 192

Je určená na ochranu veľkých a rozsiahlych objektov.

Je možné ju rozšíriť

o veľké množstvo zbernicových modulov.

Zbernicu tvorí 4 vodičový tienený kábel,
na ktorý sa spoločne pripájajú snímače, klávesnice,
zobrazovacie moduly, prístupové moduly, expandéry, rádiová nadstavba, výstupný modul, tlačový modul,
zbernicový doplnkový zdroj a posilňovače zbernice.
Všetky tieto moduly majú svoju adresu, neustále komunikujú s ústredňou a dajú sa programovať
buď z klávesnice, alebo z počítača. .


 • 8 častí
 • 16 klasických slučiek priamo na doske
 • max. 192 slučiek celkom
 • 32 dvier pre kontrolu prístupu
 • 999 užívateľských kódov
 • 254 zbernicových modulov
 • 2048 udalostí v pamäti
 • digitálny komunikátor na diaľkový prenos správ
 • podpora GSM modulu  PCS250
 • podpora tel. hlasového modulu VDMP3 (8 čísiel)
 • podpora modulu internetového pripojenia IP150
Plošný spoj ústredne EVO 192

Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk