logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém Paradox
ústredne       klávesnice      snímače       bezdrôtové prvky     ostatné príslušenstvo

Príslušenstvo
Paradox

slučkový expandér 8 (16) slučiek
  • APR3-ZX8
skrinky pre ústredne PARADOX
GSM/GPRS komunikátor
hlasový modul
modul internetového pripojenia
prístupový modul pre DIGIPLEX
čítačky kariet a bezkontaktné karty
Príslušenstvo iných firiem

APR3-ZX8


ovládač kžúčenka REM1

  • slučkový expandér pre ústredne DIGIPLEX, MAGELLAN MG, SPECTRA SP
  • u ústrední DIGIPLEX umožňuje vytvori 16 drôtových slučiek
  • u ústrední SPECTRA SP a MAGELLAN MG umožňuje vytvori 8 drôtových slučiek
  • dá sa pripoji na zbernicu v ktoromkožvek mieste
  • 1 výstup PGM
Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk