logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém Paradox
ústredne       klávesnice      snímače       bezdrôtové prvky     ostatné príslušenstvo

Príslušenstvo
Paradox

slučkový expandér 8 (16) slučiek
skrinky pre ústredne PARADOX
GSM/GPRS komunikátor
hlasový modul
  • VDMP3
modul internetového pripojenia
prístupový modul pre DIGIPLEX
čítačky kariet a bezkontaktné karty
Príslušenstvo iných firiem

VDMP3 - UKÁŽKA ČINNOSTI

VDMP3
 
Je kompatibilný s ústredňami DIGIPLEX EVO, MAGELLAN MG, SPECTRA SP,
ktoré naučí 
hlasovo komunikovať cez
GSM modul PCS-250, alebo cez pevnú linku.


umožňuje:
  • odosielať správy o poplachoch pre každú slučku
  • prijímať volania od oprávneného užívateľa (zap/vyp stráženia, ovládanie iných zariadení)
pripája sa:
  • buď na dosku PCS-250 (volanie cez GSM), alebo
  •  priamo na dosku ústredne (volanie cez pevnú linku)
umožňuje volať na:
  • 8 telefónnych čísel (DIGIPLEX EVO)
  • 5 telefónnych čísel (SPECTRA SP, MAGELLAN MG)
Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk