logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém Paradox
ústredne       klávesnice      snímače       bezdrôtové prvky     ostatné príslušenstvo

Príslušenstvo
Paradox

slučkový expandér 8 (16) slučiek
skrinky pre ústredne PARADOX
GSM/GPRS komunikátor
  • PCS-250
hlasový modul
modul internetového pripojenia
prístupový modul pre DIGIPLEX
čítačky kariet a bezkontaktné karty
Príslušenstvo iných firiem

PCS-250

PCS-250

pre ústredne
DIGIPLEX EVO, MAGELLAN MG, SPECTRA SP
  • úplná nezávislos od pevnej telefónnej linky
  • hlasové správy na mobil a pevnú linku (s VDMP3)
  • odosielanie SMS
  • správy na PCO
  • bezpečná obsluha ústredne cez tónovú vožbu
  • bezpečná obsluha ústredne cez SMS
  • komunikuje priamo s procesorovým systémom ústredne
Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk