logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém Paradox
ústredne       klávesnice      snímače       bezdrôtové prvky     ostatné príslušenstvo

Príslušenstvo
Paradox

slučkový expandér 8 (16) slučiek
skrinky pre ústredne PARADOX
GSM/GPRS komunikátor
hlasový modul
modul internetového pripojenia
 • IP-150
prístupový modul pre DIGIPLEX
čítačky kariet a bezkontaktné karty
Príslušenstvo iných firiem

I
P-150

IP150

 • slúži na pripojenie ústrední DIGIPLEX EVO, MAGELLAN MG, SPECTRA S do siete internet
 • umožňuje bezpečnú obsluhu ústrední PARADOX cez virtuálne klávesnice na zariadeniach iPhone, iPod, iPad a zariadeniach na platforme Android
 • umožňuje bezpečnú obsluhu ústrední PARADOX cez bežný internetový prehliadač
 • umožňuje komunikovať s ústredňami z programu WinLoad
  a BabyWare a u ústrední DIGIPLEX EVO aj z programu NEware z ľubovoľného miesta na zemi
 • zasielanie e-mailov o poplachu, potiaži a pod.
 • podpora SSL kryptovania e-mailov, podpora protokolu HTTPS pre prenos údajov cez internet
 • 2 analógové vstupy/výstupy na generovanie e-mailov a ovládanie cez webové rozhranie
 • pamäť na 64 udalostí dostupná cez webové rozhranie
 • dokáže pracovať so statickými aj dynamickými IP adresami s podporou stránok www.paradoxmyhome.com

Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk