logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém Paradox
ústredne       klávesnice      snímače       bezdrôtové prvky     ostatné príslušenstvo

Príslušenstvo
Paradox

slučkový expandér 8 (16) slučiek
skrinky pre ústredne PARADOX
GSM/GPRS komunikátor
hlasový modul
modul internetového pripojenia
prístupový modul pre DIGIPLEX
čítačky kariet a bezkontaktné karty
Príslušenstvo iných firiem

GSM brána FVK-22VOX


FVK22VOX


  • posiela SMS správy pri aktivácii vstupov (2 galvanicky oddelené vstupy)
  • na ohlásenie poplachu slúžia používateľom definované sms správy, individuálne pre každý vstup, ohlasuje aj návrat vstupov do kľudového stavu
  • volá pri narušení vstupov z každého samostatne, na  8  tel. čísel a prehrá 2 hlasové správy, ktoré je možné nahrať pomocou zabudovaného mikrofónu a 2 ovládacích tlačidiel
  • ovláda 2 reléové výstupy (každý samostatne) pomocou SMS správ alebo prezvonenia, prijatú správu potvrdzuje spätnou SMS, stav výstupov si pamätá aj po odpojení napájania
Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk