logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém Paradox
ústredne       klávesnice      snímače       bezdrôtové prvky     ostatné príslušenstvo

Príslušenstvo
Paradox

slučkový expandér 8 (16) slučiek
skrinky pre ústredne PARADOX
GSM/GPRS komunikátor
hlasový modul
modul internetového pripojenia
prístupový modul pre DIGIPLEX
  • DGP-ACM12
čítačky kariet a bezkontaktné karty
Príslušenstvo iných firiem

D
GP-ACM12

prístupový modul ACM12

  • prístupový modul pre ústredne DIGIPLEX
  • umožňuje plné využitie prístupových funkcií ústredne
  • slúži na pripojenie čítačky (DGP-R910, DGP-R915)
  • obsluha žiadosti o odchod (tlačidlo, PARADOOR)
  • obsluha dverového kontaktu
  • silová obsluha elektrického zámku
  • vlastný zdroj 1,5 A (aj na napájanie zámku)
Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk