logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém Paradox
ústredne       klávesnice      snímače       bezdrôtové prvky     ostatné príslušenstvo

Bezdrôtové prvky
Paradox
pre bezdrôtové ústredne MAGELLAN
a pre drôtové ústredne PARADOX rozšírené modulom MG-RTX3

bezdrôtové snímače MAGELLAN
komunikačný rádiový modul
diaľkové ovládače - kľúčenky bezdrôtový magnetický kontakt
bezdrôtová siréna s blikačom
  • SR150
Bezdrôtový prvok EVERday
bezdrôtový dymový detektor

SR150

snímač MG_PMD85

  • pre ústredne SP a MG (verzia 4.0 a viac)
  • ústredne MG komunikujú so sirénou priamo
  • ústredne SP komunikujú so sirénou cez rádiovú   nadstavbu RTX3
Siréna SR150 sa veľmi hodí na aplikácie,
u ktorých stavebné podmienky neumožňujú
vytvoriť drôtové spojenie medzi ústredňou a sirénou,
prípadne by takéto spojenie nepôsobilo esteticky
(stavebne ukončené rodinné domy).

Vďaka obojsmernej kontrole komunikácie medzi
ústredňou a sirénou je spoľahlivosť spustenia poplachu
úplne zrovnateľná s klasickými drôtovými sirénami.

Pri strate spojenia (sabotáž)
je vždy aktivovaná druhá strana.

Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk