logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém Paradox
ústredne       klávesnice      snímače       bezdrôtové prvky     ostatné príslušenstvo

Bezdrôtové prvky
Paradox
pre bezdrôtové ústredne MAGELLAN
a pre drôtové ústredne PARADOX rozšírené modulom MG-RTX3

bezdrôtové snímače MAGELLAN
komunikačný rádiový modul
  • MG-RTX3
diaľkové ovládače - kľúčenky bezdrôtový magnetický kontakt
bezdrôtová siréna s blikačom
Bezdrôtový prvok EVERday
bezdrôtový dymový detektor

MG-RTX3

rádiový modul MG_RTX3

  • zbernicový rádiový expandér 
  • pre ústredne SPECTRA SP a DIGIPLEX
  • plávajúci kód s High Security kódovaním
  • dohľad nad prítomnosťou a kvalitou signálu z detektorov
  • dohľad nad stavom batérií v detektoroch
  • stráženie tamprov detektorov
  • dohľad nad RF rušením
  • 3 výstupy PGM

nie je určený pre staršie ústredne SPECTRA 1728/1738

Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk