logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém Paradox
ústredne       klávesnice      snímače       bezdrôtové prvky     ostatné príslušenstvo

Bezdrôtové prvky
Paradox
pre bezdrôtové ústredne MAGELLAN
a pre drôtové ústredne PARADOX rozšírené modulom MG-RTX3

bezdrôtové snímače MAGELLAN
komunikačný rádiový modul
diaľkové ovládače - kľúčenky bezdrôtový magnetický kontakt
  • DCT10
bezdrôtová siréna s blikačom
Bezdrôtový prvok EVERday
bezdrôtový dymový detektor

DCT10

dverný spínač DCT1

  • dvojslučkový magnetický kontakt s dlhým dosahom
  • 2 jazýčkové relé s dosahom asi 1 cm
  • externý aktivačný vstup
  • dosah v budove asi 30m
  • napájanie 3 x “AAA” alkalická tužková
  • životnosť batérie 1,5-3 roky podľa podmienok prevádzky
  • pracovná teplota 0 až +50 stupňov C

Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk