logo

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Systém navrhujeme na základe
bezplatnej obhliadky objektu,
so zohľadnením Vašich požiadaviek, zvážením rizík a
podmienok poisťovne.

Po odsúhlasení písomnej ponuky vypracujeme navrh zmluvy o dielo - ZOD a po jej podpise
prevedieme vlastnú realizáciu.

Pri výbere systému sme si vedomí, že jeho úlohou je chrániť Váš majetok 24 hodín denne
a preto musí byť Váš systém EZS maximálne spoľahlivý.


Používame ústredne, klávesnice, snímače a GSM komunikátory kanadskej firmy
PARADOX
,
u ktorých sa nám na základe dlhoročných skúseností
veľakrát  potvrdila ich
vysoká kvalita a spoľahlivosť.


Ostatné komponenty ako sú
snímače rozbitia skla, požiarne hlásiče, hlásiče úniku plynu, záložné AKU, výstupné zariadenia a iné.., používame od rôznych renomovaných výrobcov, u ktorých sa nám taktiež potvrdila ich
vysoká kvalita a spoľahlivosť.


Výstupné zariadenia
možu byť vnútorné a vonkajšie sirény, komunikátory na pevnú linku, GSM komunikátory,
 alebo prenosové zariadenia (PZ), s prenosom signálov na stredisko registrovania poplachov (
SRP),
na políciu alebo súkromnú bezpečnostnú službu (
SBS).


Záverom teda, ak viete čo chcete chrániť,
kontaktujte nás
a my Vám povieme ako na to ...

Ing. Milan Štígel - INTEGRATED SYSTEMS,    Jánošíkova 32,    036 01 Martin
Mobil: 0905 617 108,  0940 617 108,   e-mail: isalarm@isalarm.sk